anh chị cho em hỏi: lao động chưa có thẻ bhyt, dang đóng bhxh mà chưa có sổ bhxh…

[ad_1] – anh chị cho em hỏi: lao động chưa có thẻ bhyt, dang đóng bhxh mà chưa có sổ bhxh do sổ bhxh cũ đã nhận trợ cấp 1 lần bị thu hồi mà chưa xin cấp lại. Bây giờ em muốn làm thẻ bhyt chọn mục nào nhỉ,Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *