Mọi ng ơi cho mình hỏi chút.năm 2015 cty mình có làm bảo lãnh dự thầu 11tr. phí …

– Mọi ng ơi cho mình hỏi chút.năm 2015 cty mình có làm bảo lãnh dự thầu 11tr. phí bảo lãnh là 900k.lúc hạch toán bạn kế toán cũ cty mình lại đưa hêt 11tr900 vào tk 244. Bctc 2015 nộp rồi. Giờ phải làm thế nào điều chỉnh ạ?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mọi ng ơi cho mình hỏi chút.năm 2015 cty mình có làm bảo lãnh dự thầu 11tr. phí …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *