Có anh chị nào có mẫu công văn xin phân bổ hóa đơn cho các chi nhánh không, cho …

– Có anh chị nào có mẫu công văn xin phân bổ hóa đơn cho các chi nhánh không, cho em xin với ạ
Em cảm ơn

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào có mẫu công văn xin phân bổ hóa đơn cho các chi nhánh không, cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *