Bên mình nhận được hóa đơn đầu vào, họ viết sai MST và đã điều chỉnh thẳng trên …

– Bên mình nhận được hóa đơn đầu vào, họ viết sai MST và đã điều chỉnh thẳng trên hóa đơn lun ( MST đúng trong ngoặt) có đóng dấu lên chỗ viết sai. Vậy hoá đơn này có hợp lệ để kê khai không m.n???Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 8, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Bên mình nhận được hóa đơn đầu vào, họ viết sai MST và đã điều chỉnh thẳng trên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *