mọi người cho e hỏi là công ty mua cổ phiếu ngắn hạn, đã thanh toán = chuyển kho…

– mọi người cho e hỏi là công ty mua cổ phiếu ngắn hạn, đã thanh toán = chuyển khoản. chi phí môi giới, giao dịch mua cổ phiếu trả bằng tiền mặt thì định khoản ntn ạ??

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 3, 2016

account_box admin

One thought on “mọi người cho e hỏi là công ty mua cổ phiếu ngắn hạn, đã thanh toán = chuyển kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *