Anh chị cho em hỏi 1 chút vì em mới gà mờ muốn chuyển sang làm kế toán bên xây d…

[ad_1] – Anh chị cho em hỏi 1 chút vì em mới gà mờ muốn chuyển sang làm kế toán bên xây dựng nhưng mà ở dự toán ghi bậc 1, bậc 2…… như hình dưới mà nhân công thực tế em nhận đc tờ giấy ghi nhân công cái làm thép, thì nhân công làm móng,…..em chưa hiểu như nào để tính lương nhân công quy đổi ra cho cùng 1 đơn vị xem chệnh lệch giữa dự toán và thực tế như nào cả, ahuhu. Ai biết chỉ em với, có người dạy cho mềnh thì tốt biết mấy 🙁Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi 1 chút vì em mới gà mờ muốn chuyển sang làm kế toán bên xây d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *