Cho e hỏi BHXH trả thay lương nghĩa là sao ạ? hạch toán giúp em 1. tinh Tiền l…

– Cho e hỏi BHXH trả thay lương nghĩa là sao ạ?
hạch toán giúp em
1. tinh Tiền lương công nhân sản xuất 20.000.000,. nhân viên phân xưởng 10.000.000
2 Bảo hiểm xã hội trả thay lương công nhân trực tiếp 1.200.000, công nhân phân xưởng 700.000

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 10, 2016

account_box admin

One thought on “Cho e hỏi BHXH trả thay lương nghĩa là sao ạ? hạch toán giúp em 1. tinh Tiền l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *