Các anh/chị cho e hỏi, mang bầu tháng 5/2016 mà tận tháng 9/2016 mới đóng bảo hi…

[ad_1] – Các anh/chị cho e hỏi, mang bầu tháng 5/2016 mà tận tháng 9/2016 mới đóng bảo hiểm, thì có được hưởng chế độ thai sản không, mà nếu có đóng thì đóng lại từ tháng 8/2016 được ko ạ, e cảm ơn nhiều

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Các anh/chị cho e hỏi, mang bầu tháng 5/2016 mà tận tháng 9/2016 mới đóng bảo hi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *