cả nhà cho e hỏi: Có ai biết tính khối lượng cát hoặc đá trên 1 tàu như thế nào …

[ad_1] – cả nhà cho e hỏi: Có ai biết tính khối lượng cát hoặc đá trên 1 tàu như thế nào không ạ? ai biết chỉ e với! e cảm ơn

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “cả nhà cho e hỏi: Có ai biết tính khối lượng cát hoặc đá trên 1 tàu như thế nào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *