Quyết toán thuế TNCN khi có phát sinh thu nhập từ việc môi giới mua hàng hóa cho công ty ở nước ngoài (Pháp và Hàn Quốc) để mua hàng hóa ở Việt Nam xuất sang nước Pháp và Hàn Quốc tương ứng.

Quyết toán thuế TNCN khi có phát sinh thu nhập từ việc môi giới mua hàng hóa cho công ty ở nước ngoài (Pháp và Hàn Quốc) để mua hàng hóa ở Việt Nam xuất sang nước Pháp và Hàn Quốc tương ứng.

Tôi có phát sinh thu nhập từ việc môi giới mua hàng hóa cho công ty ở nước ngoài (Pháp và Hàn Quốc) để mua hàng hóa ở Việt Nam xuất sang nước Pháp và Hàn Quốc tương ứng.

1. Xin hỏi thu nhập hàng tháng hoặc khi việc giới thiệu mua hàng thành công mà 1 Công ty ở Pháp và 1 Công ty Hàn Quốc chuyển khoản trả cho cá nhân tôi.(Ngoài ra, hiện giờ tôi cũng đang đi làm ở 1 cty trong nước ở bộ phận kỹ thuật). Cuối năm tôi có phải tự làm quyết toán thuế TNCN tổng cộng cho 3 nguồn thu nhập này với Cơ quan thuế không?

2. Thu nhập từ việc môi giới này phát sinh từ năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Nhưng do không biết quy định nên tôi chưa kê khai thuế TNCN đối với phần thu nhập nhận được từ nước ngoài này. Nếu phải kê khai tính thuế TNCN, năm 2015 tôi phải kê khai tổng cộng thu nhập từ năm nào? Có bị phạt gì không ?

Trả lời:
1. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một công ty trong nước, đồng thời có thu nhập từ nước ngoài do làm môi giới mua hàng hóa tại VN cho công ty nước ngoài thì cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý đối với thu nhập từ nước ngoài. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại công ty trong nước thì công ty trong nước sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn theo quy định. Đến cuối năm, cá nhân tự xác định tổng thu nhập toàn cầu để xác định nếu có phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

2. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ nước ngoài chuyển về do làm môi giới mua hàng hóa tại việt nam cho công ty nước ngoài từ năm 2008 đến năm 2015 nhưng chưa kê khai thuế TNCN đối với khoản thu nhập này thì cá nhân thực hiện quyết toán lại thuế TNCN cho từng năm đối với các khoản thực nhận trong các năm từ 2009 đến 2015 (năm 2008 thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh thuế đối với người có thu nhập cao). Khoản thu nhập nào được xác định là kê khai thiếu và có hành vi chậm nộp thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *