Cả nhà cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e làm hồ sơ dự thầu cần báo cáo tài c…

[ad_1] – Cả nhà cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e làm hồ sơ dự thầu cần báo cáo tài chính có công chứng dấu đỏ mà bây giờ toàn nộp qua mạng thì e phải làm thế nào ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 17, 2016

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi vấn đề này với ạ. Công ty e làm hồ sơ dự thầu cần báo cáo tài c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *