hội cho mình hỏi hóa đơn xăng dầu bên mình mua họ ko đóng dấu treo hoặc ko ký. h…

– hội cho mình hỏi hóa đơn xăng dầu bên mình mua họ ko đóng dấu treo hoặc ko ký. họ bảo có công văn bỏ dấu đúng ko mọi người. Trả lời giúp mình

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

2 thoughts on “hội cho mình hỏi hóa đơn xăng dầu bên mình mua họ ko đóng dấu treo hoặc ko ký. h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *