Mn ơi cho mk hỏi. Vừa rùi mk mới phát hiện ra 1 hóa đơn đầu vào Quý III/2014 kê …

– Mn ơi cho mk hỏi. Vừa rùi mk mới phát hiện ra 1 hóa đơn đầu vào Quý III/2014 kê khai sai. Hóa đơn đó ko chịu VAT nhưng kt lại kê khai có tiền VAT. Giờ phải làm như thế nào vậy mn?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 7, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mn ơi cho mk hỏi. Vừa rùi mk mới phát hiện ra 1 hóa đơn đầu vào Quý III/2014 kê …”

  • trong trường hợp của bạn, bạn phải vào lại tờ khai quý III/2014 => chọn tờ khai bổ sung và điều chỉnh lại con số đúng VAT đầu vào mà bạn thật chất được khấu trừ , ” lúc bạn chọn tờ khai bổ sung sẽ xuất hiện : tờ khai điều chỉnh và tờ KHBS” vd: lúc bạn đã kê khai sai VAT đầu vào khấu trừ là 10, nhưng thực tế chỉ có 9tr, vậy bạn khai bổ sung sữa lại VAT đầu vào dc khấu trừ là 9tr ở tò khai điều chỉnh.—sau đó bạn qua KHBS ngây chỉ tiêu 43 ngây cột chênh lệch giữa số kê khai và điều chỉnh là con số âm, bạn bóc con số này đưa vào chỉ tiêu 37 trong tờ khai hiện tại quý III/2016 tới đây or tờ khai t9 2016. trên tờ KHBS ngay phần 2 lý do khác, bạn điền lý do tại sao khai bổ sung =.> sau đó bạn kết xuất XML gửi lên thuế.—-=> điều này dc quy định tại điều 10, khoản 5 của thông tư 156/2013/tt-btc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *