Em chào các anh, chị. Các anh chị cho em hỏi nếu hết 12 ngày nghỉ phép trong 1 n…

– Em chào các anh, chị. Các anh chị cho em hỏi nếu hết 12 ngày nghỉ phép trong 1 năm, nếu mình nghỉ quá thì công ty tính như nào vậy các anh, các chị ?. Có phải trừ lương cơ bản đi làm trong 1 ngày của mình phải không ?. Em cảm ơn các anh, các chị.

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *