Công ty em có rất nhiều hóa đơn đầu vào ko có chữ ký người mua hàng. Giờ làm sao…

– Công ty em có rất nhiều hóa đơn đầu vào ko có chữ ký người mua hàng. Giờ làm sao hả các bác

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 30, 2016

account_box admin

13 thoughts on “Công ty em có rất nhiều hóa đơn đầu vào ko có chữ ký người mua hàng. Giờ làm sao…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *