e mới học kế toán và sử dụng ứng dụng Misa 2015. mọi ng cho e hỏi với khi e nhập…

[ad_1] – e mới học kế toán và sử dụng ứng dụng Misa 2015. mọi ng cho e hỏi với khi e nhập số dư đầu kì cho tk 131 sao nó ko lấy tổng nợ- tổng có ạ.e làm sai chỗ nào mọi ng chỉ e với. e cảm ơn mọi ng trc ạ

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 25, 2016

account_box admin

8 thoughts on “e mới học kế toán và sử dụng ứng dụng Misa 2015. mọi ng cho e hỏi với khi e nhập…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *