Cả nhà ơi có ai gặp trường hợp như tớ ko phải xử lý thế nào Chat là tớ nộp báo c…

Cả nhà ơi có ai gặp trường hợp như tớ ko phải xử lý thế nào
Chat là tớ nộp báo cáo đầy đủ nhưng tờ khai quyết toán thuế TNDN ko thấy mail chấp nhận tớ liên hệ với cán bộ thuế nhờ tra cứu thì chị bảo có rồi cái đấy ko trả lời email
Sếp tớ đang lo lắng 500 anh em kế toán ơi hỗ trợ tớ help me ?????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi có ai gặp trường hợp như tớ ko phải xử lý thế nào Chat là tớ nộp báo c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *