Có phải nộp số thuế đã khấu trừ của NLD vào NSNN? ————— Nhờ các bác tư…

Có phải nộp số thuế đã khấu trừ của NLD vào NSNN?
—————
Nhờ các bác tư vấn giúp:
Kế toán cũ tính thiếu số thuế phải nộp hàng quý. Cả 4 quý năm 2017 đã nộp tiền vào NSNN: 100.000.000 đ.
trong khi số thuế đã khấu trừ của người lao động là 121.175.814đ. Vây mình có phải nộp số thuế còn thiếu vào NSNN không các bác? Trong khi những cá nhân uỷ quyền quyết toán thì Cty đang nộp thừa 7.523.282 đ
em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

One thought on “Có phải nộp số thuế đã khấu trừ của NLD vào NSNN? ————— Nhờ các bác tư…”

  • Chẳng lẽ khi tính số thuế TNCN cần khấu trừ của quý 4 mà cụ thể là của tháng 12 bên bạn không quan tâm đến số thuế phải nộp cả năm của ng lao động? Thường thì lúc này mình tính lại số thuế phải nộp cả năm thiếu bao nhiêu khấu trừ bấy nhiêu mà đã nộp thừa (do đầu năm thưởng nhiều nên số thuế thu thường cao hơn thu nhập trung bình tháng thực tế cả năm) thì hoàn trả lại người lao động.
    Sao lại để lên bảng quyết toán thuế TNCN kiểu này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *