Mọi người ơi xem giúp mình số dư 4211du cả hai bên như vậy có ổn không ạ.vì 2015…

Mọi người ơi xem giúp mình số dư 4211du cả hai bên như vậy có ổn không ạ.vì 2015 lãi 18.798.887/2016 lỗ 1.653.780 .2017 này mình phai cộng Sao ạ .mong dc sự giúp đỡ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Mọi người ơi xem giúp mình số dư 4211du cả hai bên như vậy có ổn không ạ.vì 2015…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *