Như vậy thì mình phải cài đặt năm bắt đầu sử dụng TT133 là năm nào vậy ạ , em cà…

Như vậy thì mình phải cài đặt năm bắt đầu sử dụng TT133 là năm nào vậy ạ , em cài đặt 2018 nhưng cứ báo lỗi , a/c giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Như vậy thì mình phải cài đặt năm bắt đầu sử dụng TT133 là năm nào vậy ạ , em cà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *