Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Giám đốc công ty e vừa hưởng lương công ty 8tr/tháng…

Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Giám đốc công ty e vừa hưởng lương công ty 8tr/tháng, vừa có tiền thuê nhà 8tr/tháng (cho công ty thuê). Vậy giám đốc có được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty e k ạ. E cảm ơn cả nhà ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Giám đốc công ty e vừa hưởng lương công ty 8tr/tháng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *