CHÚ Ý TRUỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133: Hiện tại đã Update bản nâng cấp HTKK …

CHÚ Ý TRUỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133:

Hiện tại đã Update bản nâng cấp HTKK 3.8.2 đáp ứng nhập BCTC theo TT133 trên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn
Các bạn thực hiện tải UD HTKK 3.8.2 và ứng dụng iTaxviewer 1.4.4.
Chú ý: truớc khi nộp BCTC theo TT133 cần đăng nhập vào trang kê khai qua mạng iHTKK.
– Vào menu Tài Khoản, Thực hiện đăng ký thêm các loại TK phải nộp như mẫu hình bên dưới. (Chú ý thời gian hiệu lực)
+ B01a – DNN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01b – DNN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01 – DNNKLT – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01 – DNSN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (thông tư 133/2016/TT-BTC)

LỖI GÕ DẤU (-) Chỉnh sửa trong Control Panel Theo hình 3)
Nguồn : Anh Nguyễn Duy TuânTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

24 thoughts on “CHÚ Ý TRUỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133: Hiện tại đã Update bản nâng cấp HTKK …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *