Áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp: Chào các anh chị trong GĐKT: E là người ngo…

Áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp:
Chào các anh chị trong GĐKT:
E là người ngoại đạo, năm nay kế toán cũ nghỉ việc và sếp bắt e lập BCTC cho Công ty. Qua tìm hiểu về văn bản pháp luật e có chút thắc mắc sau dưới đây, mong các a chị cho e ý kiến.
– Căn cứ Điều 3: Nghị định 56/2009/NĐ-CP về Trợ giúp Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì Doanh nghiệp nhỏ (chi tiết tại file ảnh đính kèm) bên e không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 133/TT-BTC mà phải chuyển sang chế độ Kế toán theo Thông tư 200/TT-BTC.
– Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 133/TT-BTC thì DN muốn chuyển đổi sang TT 200/TT-BTC phải Thông báo với CQ thuế. Tuy nhiên, Thông tư quy định “Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn Chế độ KT theo TT 200/TT-BTC nhưng phải nhất quán và Thông báo với CQ thuế (chi tiết tại file ảnh đính kèm)
– Tại Điều 9 Thông tư 200/TT-BTC không đề cập đến vấn đề khi áp dụng phải thông báo.
Căn cứ các văn bản e trích dẫn ở trên thì : Tổng Nguồn vốn trên BCTC năm trước của bên e khoảng 140 tỷ. Bên e áp dụng Chế độ KT theo Thông tư 200/TT-BTC thì có phải Thông báo với CQ thuế quản lý không? Và văn bản nào Quy định về việc phải thông báo với CQ thuế (Điều 3 TT 133/TT-BTC chỉ nói DN vừa và nhỏ muốn áp dụng TT 200/TT-BTC thì phải thông báo. Bên e h đếch phải DN vừa và nhỏ – Theo tiêu chí của NĐ 56/2009/NĐ-CP)
Các anh chị chuyên về kế toán cho e xin ý kiến.
Thanks!
Vân Trần, Hải Vũ,@Nguyễn Đỗ Đức Bảo …các a chị cho e xin ý kiến.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp: Chào các anh chị trong GĐKT: E là người ngo…”

  • Nếu bên bạn đang làm theo quyết định 48 thì chuyển sang TT133. Còn nếu đang làm từ trước theo TT200 thì cứ vậy mà làm thôi. Còn nếu bạn đang làm theo QĐ 48 mà giờ bạn thấy công ty bạn to rồi và muốn chuyển sang TT200 thì bạn phải có Hồ sơ gửi lên thuế về sự thay đổi này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *