Thay mặt Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam tại Đà Nẵng, kính chúc mừng sinh nhật ad tổn…

Thay mặt Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam tại Đà Nẵng, kính chúc mừng sinh nhật ad tổng Thức Nguyễn Văn. Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Cảm ơn anh vì những đóng góp và cống hiến cho cộng đồng kế toán để cộng đồng phát triển và luôn bổ ích

Nào cùng thả tim tung hoa và dùng một từ về anh ấy anh chị em nhé ❤❤❤❤❤

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2018

account_box admin

22 thoughts on “Thay mặt Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam tại Đà Nẵng, kính chúc mừng sinh nhật ad tổn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *