Cả nhà cho e hỏi Sản phẩm bên em là thiết kế phần mềm ko chịu thuế GTGT đầu ra. …

Cả nhà cho e hỏi
Sản phẩm bên em là thiết kế phần mềm ko chịu thuế GTGT đầu ra. Vậy hoá đơn GTGT đầu vào thì hạch toán thế nào ạ ( khoản thuế 133 cho vào đâu ạ).
Em thấy có bạn bảo cho cp 6,8, có bạn bảo cho vào giá trị..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi Sản phẩm bên em là thiết kế phần mềm ko chịu thuế GTGT đầu ra. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *