Chào cả nhà ,đã ai nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế tncn chưa ạ, mình ch…

Chào cả nhà ,đã ai nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế tncn chưa ạ, mình chưa rõ chỗ này ,một số bạn bảo sau 23 mới có quyết định gì đó ,có thể gia hạn đến cuối tháng 4 phải ko cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà ,đã ai nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế tncn chưa ạ, mình ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *