Anh chị cho em hỏi tiền thuế thiếu mất 300 đ giờ làm sao ạ. Giờ em mới phát hiện…

Anh chị cho em hỏi tiền thuế thiếu mất 300 đ giờ làm sao ạ. Giờ em mới phát hiện ra. Bữa giờ ko để ý tới ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi tiền thuế thiếu mất 300 đ giờ làm sao ạ. Giờ em mới phát hiện…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *