Thông tư 133 thay thế quyết định 48 về BCTC có điều gì cuốn hút mà em thấy ACE n…

Thông tư 133 thay thế quyết định 48 về BCTC có điều gì cuốn hút mà em thấy ACE nào cũng mong chờ nó đến vậy!???
ACE nào chỉ giúp em điểm đặc biệt của nó được không, giúp em khai sáng 1 chút được không ạ!
Em cảm ơn và hậu tạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Thông tư 133 thay thế quyết định 48 về BCTC có điều gì cuốn hút mà em thấy ACE n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *