Có thông báo chính thức trên trang kekhaithue ngày 14/03 rồi nè các bạn + file e…

Có thông báo chính thức trên trang kekhaithue ngày 14/03 rồi nè các bạn + file excel đính kèm. Có lẽ mình điền vào rồi nộp theo mẫu này chăng ? Có bạn nào nộp thử chưa ạ ?
Lưu ý: thông tin dời hạn nộp BCTC về trước ngày 30/04/18 chỉ là tờ trình, chưa chính thức. Trong đó có ghi rõ các bên sẽ có thông báo chính thức vào ngày 14/03 tức là thông báo này nhé ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Có thông báo chính thức trên trang kekhaithue ngày 14/03 rồi nè các bạn + file e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *