Anh chị giúp em giải đáp thắc mắc với ạ. Công ty em là công ty cổ phần. Hiện tại…

Anh chị giúp em giải đáp thắc mắc với ạ.
Công ty em là công ty cổ phần. Hiện tại em đã làm thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh lên sở kế hoạch. Vậy khi tạm ngừng em có thể trả lại vốn tạm thời cho các cổ đông không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *