Cả nhà cho mình hỏi xíu, sao mình nộp báo cáo tài chính theo QĐ 48 trên HTKK khô…

Cả nhà cho mình hỏi xíu, sao mình nộp báo cáo tài chính theo QĐ 48 trên HTKK không nhận vậy ạ, vậy mình chuyển sang mẩu TT200 để nộp hay sao vậy ạ ???? Kính mong mọi người giúp đỡ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi xíu, sao mình nộp báo cáo tài chính theo QĐ 48 trên HTKK khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *