Em nhờ anh chị đi trước chỉ giúp em với về thuế nhà thầu với. Bên em có vay ti…

Em nhờ anh chị đi trước chỉ giúp em với về thuế nhà thầu với.

Bên em có vay tiền bên công ty mẹ gồm 4 hợp đồng vay. Bên công ty e đã trả được gần xong tiền gốc và lãi của 3 hợp đồng vay rồi (bắt đầu trả từ năm 2016 ạ) mới biết phải đóng thuế nhà thầu (em nói thật từ lúc đi học rồi đi làm em mới biết cái thuế này, nên mông lung lắm).

Anh, chị cho em hỏi: mình nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài như vậy, thì bên nhà thầu có phải trả lại cho mình số tiền mình đã nộp thay hay không? Hay cần có sự thoải thuận trước giữa bên công ty em và cồ ty nhà thầu bên nước ngoài?

Các anh, chị cứu em với. Ngày mai nộp thuế mà em chưa biết giải thích với Sếp thế nào.???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Em nhờ anh chị đi trước chỉ giúp em với về thuế nhà thầu với. Bên em có vay ti…”

  • Nói qua qua như này: bạn xem trong hợp đồng, điều khoản thuế phát sinh là bên nào chịu. Nếu cty bạn chịu (hd net) thì bạn nộp bthuong ko đòi lại, nếu bên kia chịu (hd gross) thì có khả năng đòi nhưng cần đàm phán lại. Nếu vay cty mẹ như của bạn khả năng là cty bạn chịu thôi.

  • Cái này tuỳ vào điều khoản trong hợp đồng vay. Thuế nhà thầu là thuế bên nước ngoài chịu, bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay cho bên nước ngoài. Do đó, cty bạn và bên nước ngoài thoả thuận về khoản thuế này và đưa vào hợp đồng để thực hiện cho đúng nhé. Good luck

  • Từ theo điều khoản HĐ nhé. Bên mình là Cty mẹ trả 5%, nên tiền lãi mình trả 95%, giữ lại 5% nộp dùm thuế nhà thầu. Bạn xin mã số thuế nhà thầu nữa nhé

  • Tuỳ vào hợp đồng nhé bạn. Nếu có quy định hop dong thì bạn sẽ có thể đàm phán với công ty mẹ. Mà thường là công ty mẹ thì chắc phải đưa vào chi phí kiểu như mình nhận luôn khoản thuế nhà thầu đó ,mình sẽ có trách nhiệm đóng cho thuế thay cho cty mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *