Bạn nào nộp BCTC 2017 lưu ý nộp BCTC trước khi nộp QT TNDN nha. Mấy bạn nào nộp …

Bạn nào nộp BCTC 2017 lưu ý nộp BCTC trước khi nộp QT TNDN nha. Mấy bạn nào nộp trong tuần này lưu ý kiểm tra lại xem được chấp thuận chưa nha.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *