Cả nhà có ai chưa ngủ cho em hỏi. Hóa đơn này phần cộng tiền hàng có hợp lệ khôn…

Cả nhà có ai chưa ngủ cho em hỏi. Hóa đơn này phần cộng tiền hàng có hợp lệ không ạ. Có qui định nào về cách viết cộng tiền hàng ko

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà có ai chưa ngủ cho em hỏi. Hóa đơn này phần cộng tiền hàng có hợp lệ khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *