Mọi người cho em hỏi với ạ. Nghỉ tết thì có được nhận lương không ạ. Hay chỉ đượ…

Mọi người cho em hỏi với ạ. Nghỉ tết thì có được nhận lương không ạ. Hay chỉ được nhận 5 ngày thôi ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi với ạ. Nghỉ tết thì có được nhận lương không ạ. Hay chỉ đượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *