M.n cho mình hỏi công ty mình chuyên về xây lắp và có khoảng 20 lao động và công…

M.n cho mình hỏi công ty mình chuyên về xây lắp và có khoảng 20 lao động và công ty không đóng bảo hiểm cho ng lao động thì như thế công ty có bị phạt trốn đóng bảo hiểm ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2018

account_box admin

14 thoughts on “M.n cho mình hỏi công ty mình chuyên về xây lắp và có khoảng 20 lao động và công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *