Cho em hỏi. Vk em nghỉ làm cty điện tử từ tháng 11.2017. Trước đó cty đóng bhxh…

Cho em hỏi.
Vk em nghỉ làm cty điện tử từ tháng 11.2017. Trước đó cty đóng bhxh bắt buộc.
Nay muốn dc hưởng chế độ thai sản thì em nhờ đóng bhxh vào cty khác dc ko. Và nó dc tính là bhxh tự nguyện hay bắt buộc ạ.
Mọi người biết cty nào cho đóng nhờ ko ạ. Bảo em với ạ.
Khu vực Ninh Bình.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Cho em hỏi. Vk em nghỉ làm cty điện tử từ tháng 11.2017. Trước đó cty đóng bhxh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *