Chào anh chị. Cho e hỏi về thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng hợp đồng( xây dựng …

Chào anh chị.
Cho e hỏi về thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng hợp đồng( xây dựng công trình thuỷ) thì như thế nào ạ?. Em mới nhận được công văn bên chủ đầu tư kêu gia hạn bảo lãnh. Nhưng vì em mới ra trường các thủ tục e chưa rành. Nhờ anh chị giúp đỡ em. E cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào anh chị. Cho e hỏi về thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng hợp đồng( xây dựng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *