Mình vấp phải một vấn đề. Năm 2016 có làm quyết toán thuế TNCN có 1 cá nhân khôn…

Mình vấp phải một vấn đề. Năm 2016 có làm quyết toán thuế TNCN có 1 cá nhân không làm thực tế mà cho vào bảng lương để giảm chi phí. Bây giờ bên thuế yêu cầu giải trình vì cá nhân này có thu nhập tận 5 nơi. Cả nhà bảo mình phải làm thế nào? cảm ơn cả nhà nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Mình vấp phải một vấn đề. Năm 2016 có làm quyết toán thuế TNCN có 1 cá nhân khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *