#DT Mọi người giúp đỡ gỡ rối trường hợp sau Cty thuộc loại hình xuất khẩu FOB v…

#DT
Mọi người giúp đỡ gỡ rối trường hợp sau
Cty thuộc loại hình xuất khẩu FOB và FCA
Ngày xuất kho là 28 tháng 3
Ngày thông quan là ngày 29 tháng 3
Ngày bill loading là ngày 7 tháng 4
Vậy DT ghi nhận thời điểm nào là đúng? 28/3? 29/3? hay 7/4?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

4 thoughts on “#DT Mọi người giúp đỡ gỡ rối trường hợp sau Cty thuộc loại hình xuất khẩu FOB v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *