Chào mọi người, có ai đã kê khai hoạt động cho thuê tài sản qua mạng cho mình hỏ…

Chào mọi người, có ai đã kê khai hoạt động cho thuê tài sản qua mạng cho mình hỏi chút. Mình đã kê khai xong các mục tại biểu 01/HT-TTS và 01/BK-TTS nhưng khi tổng hợp lên tờ khai chính 01/TTS thì chẳng rõ nút nộp tờ khai ở đâu. Mình cứ nhấn vào nút hoàn thành tờ khai là hệ thống lại báo quá thời gian xử lý và thế là mất hết dữ liệu. Muốn chuyển sang màn hình xác thực nộp tờ khai để lấy mã OTP về điện thoại mà chẳng biết làm sao. Có bạn nào chỉ dẫn giúp mình được ko? Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *