Các ac cho e hỏi.công ty e đk nghỉ những ngày nghỉ lễ theo quy định nhưng ko đượ…

Các ac cho e hỏi.công ty e đk nghỉ những ngày nghỉ lễ theo quy định nhưng ko được hưởng lương thì như vậy là đúng hay sai ạ?(trước có thắc mắc nhưng sếp bảo cái này còn tùy thuộc vào từng doanh nghiệp ạ).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Các ac cho e hỏi.công ty e đk nghỉ những ngày nghỉ lễ theo quy định nhưng ko đượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *