Xin chào cả nhà. Cả nhà tư vấn giúp mình. Mình mở công ty tháng 9/2017. Tháng 12…

Xin chào cả nhà. Cả nhà tư vấn giúp mình. Mình mở công ty tháng 9/2017. Tháng 12 mình có nhập hàng nhưng trong năm 2017 mình k xuất đc hàng. Đến năm 2018 này mình có phải làm báo cáo thuế 2017 không. Mình chỉ thuê kế toán trưởng thôi. Mình muốn tự làm báo cáo rồi kếtoans trưởngkis thôi có đc. Mình muốn làm thông báo hoá đơn gtgt thì cần những thủ tục gì. Cả nhà tư vấn giúp mình

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *