Ha ha. Công ty luật hẳn hoi nhé. Người ta hỏi là thay đổi tên cty lại hiểu sang …

Ha ha. Công ty luật hẳn hoi nhé.
Người ta hỏi là thay đổi tên cty lại hiểu sang là thay đổi thông tin TK ngân hàng và không chịu hỏi lại cho kỹ lại phán ngay là: “không cần làm gì”.

Hên là bạn chủ topic cũng đã làm thay đổi trên phòng ĐKKD rồi nên ngẫu nhiên là trường hợp này không cần làm thủ tục hành chính gì nữa, nhưng bản chất vẫn là hiểu tầm bậy.

Tự nhiên tôi hỏi: “Hôm nay tôi ra đường có cần mặc áo ấm không?” Lại dựa vào câu hỏi đó phán luôn là: Hôm nay trời rét. Hên hên là trời hôm đó rét thật nên cứ lên giọng: “Ta đây đúng”. Vậy mà cứ khăng khăng là mình đúng mới ghê.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Ha ha. Công ty luật hẳn hoi nhé. Người ta hỏi là thay đổi tên cty lại hiểu sang …”

  • Em hiểu thế này ạ. Cty A có stk ngân hàng X. Nay cty A đổi tên thành cty B và stk ngân hàng vẫn là X. Như vậy phải làm thông báo thay đổi tên cty và stk ngân hàng. Vì rõ ràng đó là 2 pháp nhân khác nhau.

  • Theo em đọc thì câu hỏi của bạn đó là về thủ tục thông báo ngân hàng chứ ko phải về thủ tục thay đổi tên công ty. Và như vậy fb cty luật trả lời là đúng,ko cần làm phụ lục II.1 để thông báo thay đổi tk ngân hàng cty ( vì stk ngân hàng là vẫn giữ nguyên và nội dung phụ lục II chỉ đề cập về tên ngân hàng và stk ngân hàng),nếu làm là làm thủ tục với ngân hàng. Khi nào bạn ấy hỏi có cần làm phụ lục II để thông báo thay đổi tên cty ko,thì câu trả lời mới là có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *