Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi. Em có làm hồ sơ thai sản. Theo kết quả tr…

Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi. Em có làm hồ sơ thai sản. Theo kết quả tra cứu hạn giải quyết là 13/2/18. Trùng với 28 tết, đến hôm qua bạn kế toán công ty có thông báo kết quả giải quyết hồ sơ nhưng chưa thấy có tiền về tài khoản công ty và tài khoản cá nhân. Em đóng bảo hiểm mức 6 triệu, bên bảo hiểm thôg báo số tiền được duyệt là 38 triệu 600 nghìn. Như vậy chỉ được thêm một tháng bỉm sữa là đúng hay sai ạ và tại sao đến hôm nay tiền vẫn chưa về tài khoản công ty ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi. Em có làm hồ sơ thai sản. Theo kết quả tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *