HTKK em mở ra đăng nhập mã số thuế mà không được , báo lỗi vậy là sao ạ , hnay 1…

HTKK em mở ra đăng nhập mã số thuế mà không được , báo lỗi vậy là sao ạ , hnay 19 rồi em chưa nộp thuế t1 được ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 20, 2018

account_box admin

One thought on “HTKK em mở ra đăng nhập mã số thuế mà không được , báo lỗi vậy là sao ạ , hnay 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *