Các bậc tiền bối chỉ e cách hạch toán truy thu thuế TNDN, cá nhân , phạt, lãi ch…

Các bậc tiền bối chỉ e cách hạch toán truy thu thuế TNDN, cá nhân , phạt, lãi chậm nộp với ạ !
Em xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu e thanh tra thuế ah!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 19, 2018

account_box admin

One thought on “Các bậc tiền bối chỉ e cách hạch toán truy thu thuế TNDN, cá nhân , phạt, lãi ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *