hạn khai gtgt và báo cáo hoá đơn tháng 1/2018 nằm trong ngày nghỉ tết ,vậy hạn l…

hạn khai gtgt và báo cáo hoá đơn tháng 1/2018 nằm trong ngày nghỉ tết
,vậy hạn là khi nào là ngày cuối vậy anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *