Tháng 1 em có khai báo tăng bảo hiểm nhưng khai báo thiếu 4, người vào tháng 2.b…

Tháng 1 em có khai báo tăng bảo hiểm nhưng khai báo thiếu 4, người vào tháng 2.bảo hiểm báo cần phải làm thủ tục hồ sơ truy thu.vậy làm thủ tục đó cần những gì ạ.anh chị cho em ý kiến ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

One thought on “Tháng 1 em có khai báo tăng bảo hiểm nhưng khai báo thiếu 4, người vào tháng 2.b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *