Em đăng ký học 1 khoá lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ở Hà…

Em đăng ký học 1 khoá lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ở Hà Nội do trường Học Viện Tài Chính tổ chức khoá bắt đầu học vào ngày 17/3 có anh chị nào có nhu cầu và muốn đi học cùng em không ạ ? Đăng ký nhóm cùng nhau
Để được giảm học phí hihi ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Em đăng ký học 1 khoá lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ở Hà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *